Yazdır

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2019/47

Mahkememizce 05/07/2019 tarih ve 2019/47 esas sayılı kararla
1-Davacı şirketin kesin mühlet talebinin kabulü ile, davacı BOYPAN MOBİLYA DEKORASYON İMALAT ÜST YÜZEY CİLA İŞLEMCİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (VKN 182 049 0783)'' ne İİK 289/3 maddesi gereğince 1 yıllık kesin mühleti verilmesine,
2-Kesin mühlet kararı ile İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun tespitine,
3-Geçici komiserler kurulunun görevinin kesin mühlet süresi içerisinde devamına,
4-Davacının tüm işlem ve kararlarının konkordato komiserler kurulunun onayından sonra geçerlilik kazanmasına,
5-Kesin mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirim yapılmasına karar verildiği ilan olunur.