Yazdır

T.C. ŞANLIURFA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2019/510 Esas

Davacı, URFA EKOL TAAHHUT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından Mahkememizin 2019/510 Esas sayılı dosyasında açılan konkordato mühleti ve projenin tasdikine ilişkin davada, konkordato talep edenler hakkında Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi'nin 10.07.2019 tarih 2019/1331 E. 2019/908 K. Sayılı ilamı ile 10.07.2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ve yine Mahkememizin 13.03.2019 tarihli ara kararı ile, aşağıdaki hususlarda karar verilmiş olup,

1- Mahkememizce İİK.304.maddesi gereğince yargılamaya başlanmasına,
2-Tasdik talebi yönünden duruşmanın 15/05/2020 günü saat: 14:00'a bırakılmasına ,
3-İİK.304/1 ve 288.maddeleri gereğince ilan yapılmasına,
4-İtiraz edenlerin itiraz sebeplerini duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri hususu İİK.304/1 ve 288.Maddeleri gereğince İLAN OLUNUR .