Yazdır


İZMİR
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI' NDAN

ESAS NO : 2019/481 Esas
Davacılar "ERKA İNŞAAT PLAN PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" , "MACEKA İNŞAAT TAAHHÜT VE BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" , "EROL KARAKURT" ve "ERTAN KARAKURT" tarafından açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında 09/01/2020 tarihinde verilen duruşma ara kararı gereğince;
Davacılar İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez-112336 sicil numarasında kayıtlı [0360033486000001] Mersis numaralı, "ERKA İNŞAAT PLAN PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ" ; İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez-160932 sicil numarasında kayıtlı [0609046266900019] Mersis numaralı, "MACEKA İNŞAAT TAAHHÜT VE BİLİŞİM TEKNOLOJİ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" ; [47767376726] TC Kimlik numaralı asil "EROL KARAKURT" ve [47755377162] TC Kimlik numaralı asil "ERTAN KARAKURT" hakkında veilen geçici mühlet kararının 18/01/2020 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
Geçici konkordato komiseri raporunun ibrazı için komisere 2 aylık süre verilmesine,
Mahkememizin 18/10/2019 tarihli tensip ara kararının 7,8,9,10,11,12 ve 13 nolu bentleri ile belirlenen ihtiyatı tedbirlerin, geçici mühletin uzatılan süresince de devamına,
Duruşmanın ise 12/03/2020 günü saat 09:33'e bırakılmasına karar verilmiş olup,
Geçici mühletin uzatıldığına ilişkin iş bu ilan, İİK 288/3 yollamasıyla İİK 288/2 maddesi gereğince tebliğ makamına kain olmak üzere ilan olunur.