Yazdır

İ L A N
T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1512 Esas

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 42202 sicil numarasında kayıtlı davacı İHC FISTIK GIDA İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. hakkında,
26179769074 TC Kimlik Numaralı İbrahim Halil Cevahir hakkında,
verilen ve 17.03.2019 tarihinde son bulacak olan geçici mühlet kararının, 17.03.2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA
Daha önce verilen tedbir kararlarının aynen devamına, tedbirlere ilişkin itirazların reddine,
Daha önce görevlendirilen geçici konkordato komiseri Yeminli Mali Müşavir Faruk Özkaya'nın görev süresinin 17.05.2019 tarihine kadar devam etmesine
(Davacı 26179769074 TC Kimlik Numaralı İbrahim Halil Cevahir bakımından dava tefrik edilerek mahkememizin 2019/165 Esasına kayıt edilmiştir.)
Alacaklıların, ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları ilan olunur. 08/03/2019