Yazdır

T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2019/385 Esas


Davacı Ahmet Hakkı Güven tarafından hasımsız olarak açılan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememiz dosyasının 04/09/2019 tarihinde yapılan duruşmasında; davacı AHMET HAKKI GÜVEN (T.C.No:24508884290) hakkında, İİK'nun 287/4.maddesi uyarınca 10/06/2019 tarihinde verilen 3 aylık geçici mühletin, sürenin bitim tarihi olan 10/09/2019 tarihinden itibaren 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA karar verilmiş olduğu, İİK'nun 288. maddesi gereğince ilan olunur.04/09/2019