Yazdır

T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2019/54 Esas

1-Davacı , İLKER KÖMÜRCÜOĞLU (3******6) hakkında 25/01/2019 tarihinden başlamak üzere3 ay süre ile verilen GEÇİCİ MÜHLET KARARININ, 25/04/2019 tarihinden başlamak üzere 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA,
2- Mahkememizce verilen tüm tedbirlerin uzatma süresince aynen devamına,
3-Mahkememizce atanan geçici komiser BAĞIMSIZ DENETÇİ SMMM EMİNE KARAMAN'INgörev ve yetkilerinin uzatma süresince aynen devamına karar verildiği, İİK.nun 288.maddesi gereği İLAN OLUNUR.17/04/2019