Yazdır

T.C.

OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/314 Esas


7101 sayılı yasayla değişik 2004 sayılı İİK'nun 287. maddesi gereğince geçici mühlet talebinin kabulü ile Toprakkale İlçe Tarım Müdürlüğünün 30101166626 nolu sicilinde kayıtlı T.C.30101166626 kimlik numaralı Salim DOLER'e 23/02/2019 tarihinden başlamak üzere İKİ AY SÜREYLE EK GEÇİCİ MÜHLET verilmesine karar verilmiş olup; alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ihtar ve ilan olunur.