Yazdır

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1153 Esas
7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 886876 sicil nolu borçlu B E TEKSTİL İNŞ. SAN. VE GIDA DIŞ TİC. A.Ş.'ne, 10334518836 TC nolu LEYLA SÖĞÜTLÜGİL'e, 35260566058 TC nolu BURAK ELÇİ'ye ve 35441110032 TC nolu SERRA SELMA SÖĞÜTLÜGİL ELÇİ hakkında 06/12/2018 tarihinde 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRESİNİN DOLDUĞU 06/03/2019 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacıların İİK'nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) 06/12/2018 tarihli ara kararın 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetindenHukukçu Av.Candan Kaplan, Mali Müşavir Seyit Say'ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c-Yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum oluştuğu anlaşıldığından geçici komiser heyetinden Yeminli Mali Müşavir Bahri Yıldırtan'ın görevine son verilmesine, Geçici konkondato komiser heyetine Mali Müşavir Bekir SEVİMLİ'nin GÖREVLENDİRİLMESİNE,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/1153 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 25/04/2019 günü saat 15:15'de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK'nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.04/03/2019
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-Mali Müşavir SEYİT SAY: TCNo:28510044352
Adresi:Yusuf Paşa, Millet Cad. No:21/1 D:10 Hale Apt.Fatih/İSTANBUL
2-Mali Müşavir BEKİR SEVİMLİ T.C.26857325042
Adresi: Cevizlik Mah. İstanbul Cad. Pelin İş Hanı Kat:3 No:94 Bakırköy/İSTANBUL
3-İcra İflas Hukukçusu Av. CANDAN KAPLAN:T.C.57853100166
Adresi: Büyükdere Cad. Bentek İş Merkezi 47506 Şişli/İSTANBUL