Yazdır

T.C FETHİYE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla)

ESAS NO : 2019/311

Borçlu Davut Yanatma TC: 42970796408 'nın şahıs konkordato talebi üzerine mahkememizce 23.12.2019 tarihinden itibaren 3 ay geçici mühlet kararı verilerek, bankacı Caner Yıldırım' ın ( muhasebeci ve mali müşavir ) geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmiştir.
Geçici komiser Davut Yanatma' nın faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca Davut Yanatma' nın yönetim organının tüm eylem ve inlemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına sunulmuştur.
Alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususunu delilleri ile birlikte ileri sürelebilecekleri gibi mahkememizden de konkordato talebinin reddini talep edebilecekleri hususu İİK' nun 288. Maddesi gereğince ilan olunur.