Yazdır

T.C. KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)'NDAN
İ L A N

ESAS NO: 2019/2 Esas

Davacı NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Mersis No: 0628026357000011 ) hakkında 31/01/2019 tarihi itibariyle 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE karar verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Mehmet OVAYOLU atanmıştır.
Geçici mühlet ve komiser atama konusunda verilen karar kesin olup, alacaklıların 7 gün içinde dilekçe ile konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememize konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilanen tebliğ olur.04/02/2019