Yazdır

İLAN

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2019/618 Esas

Mahkememizden verilen 21/01/2019 tarih ve 2018/1179 Esas, 2019/18 sayılı kararı İstanbul BAM 17. Hukuk Dairesi'nin 10/10/2019 tarih ve 2019/805 Esas, 2019/1769 Karar sayılı kararıyla kaldırıldığından Mahkememizin 2019/618 Esasına kaydı yapılmış olup;Sahrayıcedit Mah. Halk Sok. No.50 D.3 Kadıköy / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 377277 sicil numarasında ve Erenköy Vergi Dairesi'nde 6130118487 VKN ile kayıtlı HEDEF YAPI SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 18/11/2019 tarihinden başlamak üzere 2 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Hamza AYDIN ve Ahmet Serdar KIYAT atanmıştır. Duruşmanın 17/01/2019 günü saat:14:00'da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.