Yazdır

İ L A N
T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/469 Esas

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 40856 sicil numarasında kayıtlı davacı ŞEN ANADOLU MISIR ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında,
18/06/2019 tarih saat: 11:54'den başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE KONKORDATO GEÇİCİ MÜHLETİ VERİLMESİNE,
Adı geçen şirket hakkında 11/06/2019 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2019/469 Esas Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 12/09/2019 günü saat 10:40'da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK'nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek hukukçu komiser Prof. Dr. Ömer Özkan,Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Muhammed Ersöz ve Yeminli Mali Müşavir - Bağımsız Denetçi Fevzi Elmas'ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 18/06/2019