Yazdır

T.C.
BALIKESİR
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2019/500 Esas
Davacı , MAR TÜKETİM MADDELERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (6120029922) (Balıkesir Ticaret Sicil No:10315) vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Gaziosmanpaşa Mah. Organize Sanayi Bölgesi 10.Cad. No:1/101 Altıeylül/BALIKESİR adresinde faaliyet gösteren Balıkesir Ticaret Sicil Müdürlüğünün 10315 sicil numarası ile kayıtlı ve Kurtdereli Vergi Dairesi 6120029922 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi Davacı MAR TÜKETİM MADDELERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davacı açılmış olup mahkememizce 04/09/2019 tarihli tensip zaptı ile davacı şirket hakkında 04/09/2019 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE ile Geçici Mühlet Kararı ve İhtiyati Tedbir Kararı verilerek, geçici komiser olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Erden Köybaşı ile Hukukçu Av. Güler Uçar atanmıştır. İİK.'nun 288. Maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 04/12/2019 günü saat 10:00'a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.