Yazdır

İ L A N
T.C.
ACIPAYAM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/485

Davacı ER-DER AKARYAKIT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizce alınan ara karar gereği;1-Acıpayam Ticaret Sicil Müdürlüğünün 685 şube merkezi siciline kayıtlı davacı; ER-DER AKARYAKIT İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 26/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
2-Davacı şirketeGEÇİCİ KOMİSER OLARAK; İcra İflas ve Konkordato konusunda uzman Hukukçu Doç.Dr.Ayhan KORTUNAY, SMMM Mürşit UZ ve KİMYAGER CANAN ONAÇ'ın GÖREVLENDİRİLMELERİNE karar verildiği,
3-Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.