Yazdır

T.C.
GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1323 Esas

İLAN


Davacı 1*******0 TC Kimlik Numaralı Şıh Mehmet Köse hakkında mahkememizce 27/03/2019 tarihinde kesin mühlet verilmiş olup,
İİK'nın 302/son madde ve fıkrası uyarınca Komiser heyetinin konkordatoya ilişkin belgeleri, konkordato projesinin kabul edilip edilmediğine ve tasdikinin uygun olup olmadığına dair raporunu ibraz etmesi nedeniyle;
İİK'nın 304/1 madde ve fıkrası uyarınca tasdik değerlendirilmesine ilişkin duruşmanın 05/03/2020 tarih saat 14:50'da yapılacağı,
İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri ilan olunur. 10/02/2020