Yazdır

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/1350 Esas


İLAN


Davacılar , MURAT YAVER, ZÜLFİDAN YAVER, ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 31/01/2020 tarihli ara kararı ile kesin mühlet dönemi içerisinde yer alan davacı ENEL ENERJİ ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizdeki işbu dosyasında duruşmasının 08/04/2020 günü saat 13:25'e bırakılmasına karar verilmiş olup, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.