Yazdır

İLAN

T.C.SAMSUN
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS NO : 2018/418 Esas
Talep eden-borçlu Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 16416 sicil numarasında kayıtlı İmaretçioğlu İlaç Sanayi Limited Şirketi hakkında 14/11/2018 tarihinde verilen 1 yıllık kesin mühletin 14/11/2019 tarihinde dolacak olması nedeniyle, kesin mühlet hakkında karar verilmek üzere duruşmanın 14/11/2019 günü saat:13:30'da yapılmasına, İİK 304.maddesi gereğince itiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri ilân olunur.