Yazdır

KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
EFORGANİK TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN

Konya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin "2018/1035" Esas sayılı davasının 23/01/2019 tarihli duruşmasında, Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün "29523" sicil sırasında kayıtlı "EFORGANİK TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" hakkında 1 yıl süre ile konkordato kesin mühleti verilmiştir. Aynı kararda Konkordato Komiseri olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.
Eforganik Tarım Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nden alacaklı olanların, bu ilanın yayınlanmasından itibaren "15 gün" içinde alacaklarını, "Nişantaş Mah. Metehan Cad. Demirci İş Merkezi. A-Blok Kat:4 No:402 Selçuklu/ KONYA" adresindeki KONKORDATO KOMİSERLİĞİ BÜROMUZA, mesai günlerinde saat 10:00 - 17:00 arasında BİZZAT veya alacaklı tüzel kişiler yönünden noter onaylı imza sirküleri suretiyle birlikte TEMSİLCİLERİ ya da tüzel kişiler yönünden noter onaylı vekaletname suretleriyle birlikte VEKİLLERİ aracılığıyla başvurmak veyahut da İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA yoluyla göndermek suretiyle alacaklarını kayıt ettirmeleri gerekmektedir.
Aksi takdirde bildirimde bulunmayan alacaklılar, alacakları borçlu bilançosunda kayıtlı değilse, konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyeceklerdir.
İadeli Taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda, gönderilen belgenin içeriğini ispat yükü gönderene ait olduğu gibi, ilan süresi geçtikten sonra komiserliğimize ulaşan postalar da dikkate alınmayacak ve başvurunun süresinde olup olmadığının tespitinde Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında yapılacak olan ilanlardan en son tarihli ilan esas alınacaktır.
2004 s. İİK.nin 299. maddesi gereğince, alacaklı olanların alacaklarını bildirirken, KESİN MÜHLET TARİHİ OLAN 23/01/2019 TARİHİ İTİBARİYLE ALACAKLARININ ;
1-Toplam miktarını (ana para ve fer'ileri ayrı ayrı gösterilecek şekilde)
2-Vadesini,
3-Çekişmeli olup olmadığını,
4-Geciktirici koşula bağlı olup olmadığını,
5-İmtiyazlı, rehinli veya adi alacak olup olmadığını bildirmeleri,
6-Faiz işletilmiş ise hesaplama tablosunu da açıkça gösterecek ve açıklayacak şekilde, dayanak evraklarının onaylı sureti ile birlikte ıslak imzalı olarak (fiziken) teslim etmeleri veya göndermeleri gerekmektedir. 11/03/2019
MUSTAFA EYYUP ÖZBAY
Mali Müşavir
KONKORDATO KOMİSERİ