Yazdır

T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1014


Konkordato talebinde bulunan davacı BONUS MOBİLYA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 600550 nosunda kayıtlı BONUS MOBİLYA ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ hakkında İİK. 288. maddesi yollamasıyla İİK. 287. maddesi gereğince 19.11.2018 tarihi saat 10:30'dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR.


Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 21/11/2018