Yazdır

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
KONKORDATO KOMİSER HEYETİNDEN
İ L A N

ESAS NO : 2018/1359 Esas
ALACAKLILARIN ALACAKLARINI BİLDİRMEYE DAVET


Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1359 E. Sayılı Konkordatonun tasdiki davasında 10/04/2019 tarihli karar ile İKTA İnşaat Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi - LATA Yapı Tarım Hayvancılık İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Ahmet Çağatay YILDIZ - Bekir YILDIZ- Dilek YILDIZ - Gülsüm YILDIZ - Muhammet Yasin YILDIZ'a İİK.nun 289.maddesi gereğince 10/04/2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine, 13/11/2018 tarihli tensip kararıyla görevlendirilen Geçici Komiser Heyetinin (Avukat Fatma KAŞIKÇI SERT, SMMM Ramazan BORUCU, SMMM Yavuz Ramazan KUŞ) görev ve yetkilerinin aynen devamına karar verilmiştir.
7101 Sayılı Kanunla Değişik İİK 299. Maddesi gereğince İKTA İnşaat Tarım ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi - LATA Yapı Tarım Hayvancılık İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Ahmet Çağatay YILDIZ - Bekir YILDIZ- Dilek YILDIZ - Gülsüm YILDIZ - Muhammet Yasin YILDIZ'dan alacağı bulunan alacaklıların ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN İÇERİSİNDE alacaklarını ALACAK DAYANAK BELGELERİ ile birlikte Av. Fatma KAŞIKÇI SERT Sırakapılar Mahallesi, Saltak Caddesi, No: 84 Erbay Apartmanı A Blok Kat: 2 Daire: 4 Merkezefendi / DENİZLÎ İLETİŞİM ADRESİNE bildirilmesi gerekmektedir. ALACAKLARINI BU SÜRE İÇERİSİNDE BİLDİRMEYEN ALACAKLILAR BİLANÇODA KAYITLI OLMADIKÇA KONKORDATO PROJESİNİN MÜZAKERELERİNE KABUL EDİLMEYECEĞİ İHTAR OLUNUR. 25/06/2019
KOMİSER HEYETİ
Fatma KAŞIKÇI SERT Ramazan BORUCU Yavuz Ramazan KUŞ
Avukat SMMMSMMM