Yazdır

T.C.İSTANBUL1. İFLAS DAİRESİ

İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
EKSIRA CETVELİ İLANI

DOSYA NO :2018/6
MÜFLİSİN ADI SOYADI: GÜLEÇ ASANSÖR İMALAT SANAYİ VE TİCARET-
YAKUP GÜLEÇ
SİCİL NO :İstanbul - 472283-0
Müflis şirket masasına geç müracaat eden 4 ve 5 numarada kayıtlı alacaklılar hakkında karar verilerekİİK'nun 206 ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen eksıra cetveli incelemeye hazır bulundurulmuştur.
Sıraya ait şikayetlerin ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde İstanbul5. İcra HukukMahkemesi Hakimliğine, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Mahkemesine İİK'nun235. maddesi hükmüne göre yapılması gerekir.
İİK'nun 232,234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 11.03.2019