Yazdır

T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2015/683 Esas

Davacı ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi)davası nedeniyle;
Davacı ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. hakkında mahkememizin 07/02/2019 tarihli kararı ile davacının davasının kabulüne, Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 1805 numarasında kayıtlı ALTAŞ ALÜMİNYUM İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin iflasının İİK'nun mülga 179/b ve 179. maddelerigereğince 07/02/2019 gün ve saat 12:20 itibariyle bu tarihten itibaren 1 YIL SÜRE İLE ERTELENMESİNE, karar verildiği hususu ihtaren ilan olunur