Yazdır

TARSUS İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İFLASA İLİŞKİN İLAN


Dosya No : 2019/1 İflas.
Müflisin Adı, Soyadı ve Adresi: TARSUS UMUT TIP ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET
VE SANAYİ A.Ş. - TARSUS

Yukarıda ismi yazılı Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5990 sicil numarasında kayıtlı Müflis’ in Tarsus 1.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/161 Esas sayılı dosyasından 11.11.2019 günü saat 11:18 itibari ile iflasına karar verilmiştir. İcra ve İflas Kanununun 166. Maddesi gereğince tebliğ ve ilan olunur.18.11.2019