Yazdır

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDAN

İ L A N
ESAS NO: 2019/342 Esas
Davacı TRAKYA ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. tarafından davalı EGNA TEKSTİL SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Adi Takipten Doğan İflas (İİK 156)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 07/11/2019 günü saat 13:35'a bırakılmıştır.
İ.İ.K.'nun 173/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 24/06/2019