Yazdır

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2009/32 İFLAS


BAKIRKÖY İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN


EK SIRA CETVELİ İLANI


MÜFLİSİN ÜNVANI: SAYKAP AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. DOSYA NO: 2009/32 İFLAS
Yukarıda ticaret ünvanı ve dosya numarası yazılı müflis masasında masaya geç yazdırılan ancak istemleri ile ilgili inceleme ve aratırma tamamlanmış olup, İ.İ.K. Nun 206 ve 207 maddeleri uyarınca düzenlenen ek sıra cetveli incelenmek üzere Daireye bırakılmıştır.
Sıraya dair şikayetlerin ilan tarihinden itibaren (7) gün içinde Bakırköy İcra Mahkemesi'ne, alacağın esasına ve miktarına dair itiraz ve şikayetlerin de ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesine yapılması İ.İ.K. Nun 235. Maddesi gereğidir.
Alacağı reddedilen alacaklıların ikinci alacaklılar toplantısına katılabilmesi için, kayıt kabul davası açtığı Bakırköy Asliye Ticaret Mahkemesinden alacağı toplantıya katılma kararı ibraz etmesi gerekmektedir.
İİK'nun 232-234-235. Maddeleri gereğince tebliğ olunur. 01/10/2019