Yazdır

T.C.
ANKARA
21. İCRA DAİRESİ
2007/38 İFLAS

EK SIRA CETVELİNİN İLANI

Müflis Tientaş İnşaat ve Güvenlik Sistemleri Tic. Ltd. Şti.hakkındaki iflas tasfiye işleminde; Müdürlüğümüzce İİK.nun 206-207-235-236 maddeleri gereğince, 8. sıradaki başvuruya ilişkin Ek sıra cetveli tanzim edilmiş dairede hazır bulunmaktadır. Alacağın sırasına itirazların ilandan itibaren yedi gün içinde İcra Hakimliğine,alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların ise 15 gün içerisinde iflasa karar veren Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açabilecekleri hususu İİK.nun 232,233,234 maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.