Yazdır

T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDAN


ESAS NO: 2018/1210 Esas
Davacı ZAFER KURT tarafından davalı SELİMOĞLU YAPI İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipten Doğan İflas (İİK 173)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması 22/05/2019 günü saat 15:05'a bırakılmıştır.
İ.İ.K.'nun 166 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren iki hafta içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur. 11/03/2019
Duruşma günü : 22/05/2019 Saat : 15:05
İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Duruşma Salonu