Yazdır

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2019/71 İFLAS
BAKIRKÖY 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflis : BAYTATİLCİ TURİZM ORGANİZASYON LTD. ŞTİ.
İflas Tarihi: BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 04/07/2019 tarih ve 2018/485 E sayılı kararı saat 10:44
Ticaret Sicil : 908940
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedelleri tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu sebeple, alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK 'nun 218. maddesi gereğince ilan olunur 03/09/2019