Yazdır

Örnek No: 34**

T.C. BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2018/48 İFLAS

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflisin adı soyadı ve yerleşim yerindeki adresi: Tasfiye Halinde Yeditepe Yapı Endüstrisi Ve Ticaret Limited Şirketi

Ticaret Sicil No: 554444-0 (V.K.N.9460197279)

Dereağzı Mah. İnönü Cad. No: 78 Beylikdüzü/İstanbul

Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilan olunur. 24/01/2019
(İİK m.218)

* Bu müddet, iflas dairesince yirmi günden az ve iki aydan çok olmamak üzere tayin edilir.

** : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 162'ye karşılık gelmektedir.