Yazdır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ

2020/1 İFLAS
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI


Müflisin adı,soyadı : BLAİNE YAPI KİMYASALLARI ÜRETİM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Yerleşim Yerindeki Adresi : İst. Deri O.S.B 11. Yol B 16 parsel Tuzla/İST.
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardanbirinin giderleri (15.000,00-TL) peşin vermek sureti ile tasfiyenin Aditasfiye şeklinde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci Maddesi gereğince ilan olunur. 16.03.2020