Yazdır

T.C.İSTANBUL1. İFLAS DAİRESİ

2019/19 İFLAS
İSTANBUL 1. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI


MÜFLİS KİMLİĞİ ve YERLEŞİM YERİ-SİCİL NO: ESER İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sinanpaşa Mah. Şehit Asım Cad.Yenilik Sk. No:14 K:2 Beşiktaş/İST.
İst. Ticaret Sicil No: 153446/0 Vergi No: 3790031674
İFLAS TARİHİ : İstanbul1 Asliye Tic. Mah.’nin12/09/2019Tarih ve2019/8E. sayılı dosyası
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedelleri tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından, basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.
Bu sebeple alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddetiçindealacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti (Yön. Md. 53) ile tasfiyenin adi şekilde (Md.219) yapılmasını isteyebileceği,İİK.nun 218. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.25/11/2019