Yazdır

T.C.
ANTALYA
GENEL İCRA DAİRESİ
2019/3 İFLAS
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI
DAVET İLANI

MÜFLİS : Egemen Oğlakçıoğlu Konfeksiyon Petrol Ürünleri Tekstil Kimyasal Maddeler ve Turizm Sanayi Ticaret Pazarlama Limited ŞİRKETİ, 3250066290 Vergi Nolu, Tic. Sic. No: 84101
Liman Mah. Atatürk Bulv. İbrahim Tokel Apt. No:235/2 Konyaaltı /Antalya
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilan olunur.05/02/2020