Yazdır

T.C.BAKIRKÖY 1. İCRA DAİRESİ

2019/49 İFLAS
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflisin Ünvanı ve adresi : EOS ELEKTRONİK OTOMOTİV VE BİLİŞİM
SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
(İstanbul Ticaret Sicil No : 672080/0)
Pınartepe Mah. Ş. Celal Madendere Cad. Yılmaz Apt. Dükkan
No:7Büyükçekmece/İST.
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde * alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci maddesi gereğince ilan olunur.