Yazdır

T.C.İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ

2019/49 İFLAS
BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

Müflisin adı,soyadı ve
Yerleşim Yerindeki Adresi :YEDİLER MAĞAZACILIK GIDA SAN. TİC. A.Ş
Fındıklı Mah. Başıbüyükyolu Cad. No:75 Maltepe/İSTANBUL
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardanbirinin giderleri (7.500,00-TL) peşin vermek sureti ile tasfiyenin Aditasfiye şeklinde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci Maddesi gereğince ilan olunur.