Yazdır


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATIŞ İHALESİ İLANIDIR1- İşletmemiz yetiştirmesi 51 baş Safkan Arap Koşu Tayı açık arttırma usulüyle teker teker satılacaktır.

2- İhale 25.06.2019 günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Karacabey/BURSA Atçılık Tesisleri’ndeki ihale alanında Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- Geçici teminat tay başına 5.000,00 TL’dir.

4- İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ve işletmemizde görülebilir.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Tebligat için adres beyanı ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b) Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c) Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d) Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

6- TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihale, satış ihalesi olduğundan Kamu İhale Kanununa da tabi olmayıp, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
İlan Olunur.

İdare Adresi:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 611 30 10
Faks : 0 222 611 30 77