Yazdır

T.C.

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/3072 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/08/2019 NOT: SATIŞA KONU MENKUL MALLAR "KAŞIKÇI MAHALLESİ, DERİNCE/KOCAELİ -YEDİEMİN AHMET GÖKBAYRAK" ADRESİNDE MUHAFAZA ALTINDA OLUP, SATIŞ SAATİNDE SATIŞ MAHALLİNDE HAZIR EDİLMEYECEKTİR. SATIŞ TARİHİNDEN ÖNCE BULUNDUĞU MAHALDE İNCELENEBİLİR.
1.İhale Tarihi : 19/09/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 07/10/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 65.000,00 10 Adet %8 10 Adet Büyükbaş erkek ve dişi Hayvan 1 yaştan küçük Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 6.500,00-TL)
2 9.000,00 2 Adet %8 2 Adet Büyükbaş Dişi hayvan 1 yaştan küçük Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 4.500,00-TL)
3 5.850,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 1 yaştan küçük Jersey Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 5.850-TL)
4 48.000,00 6 Adet %8 6 Adet Büyükbaş dişi havyan 1-2 yaş aralığı Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.000,00-TL)
5 5.700,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi havyan 1-2 yaş arası Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 5.700,00-TL)
6 8.500,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi havyan 1-2 yaş arası Limouzin Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.500,00-TL)
7 153.000,00 17 Adet %8 17 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 9.000,00-TL)
8 40.000,00 5 Adet %8 5 Adet Büyükbaş dişi havyan 2-4 yaş arası Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.000,00-TL)
9 66.000,00 8 Adet %8 8 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Limouzin Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.250,00-TL)
10 10.000,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Jersey Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.000,00-TL)
11 42.000,00 4 Adet %8 4 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Şarole Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.500,00-TL)
12 21.000,00 2 Adet %8 2 Adet Büyükbaş dişi hayvan 4 yaş ve üstü Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.500,00-TL)
13 9.000,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 4 yaş ve üzeri Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 9.000,00-TL)
14 10.500,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 4 yaş ve üzeri Jersey Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.500,00-TL)

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.