Yazdır
KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli İzmit'te Simental ırkı büyükbaş hayvan icradan satılıktır (Çoklu satış)

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01039406
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 19.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3072 Talimat
Muhammen Bedeli
:
65,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.09.2019 11:20
İkinci Satış Günü
:
07.10.2019 11:20
Satış Yeri
:
1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

KOCAELİ 8. İCRA DAİRESİ
2019/3072 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/08/2019 NOT: SATIŞA KONU MENKUL MALLAR "KAŞIKÇI MAHALLESİ, DERİNCE/KOCAELİ -YEDİEMİN AHMET GÖKBAYRAK" ADRESİNDE MUHAFAZA ALTINDA OLUP, SATIŞ SAATİNDE SATIŞ MAHALLİNDE HAZIR EDİLMEYECEKTİR. SATIŞ TARİHİNDEN ÖNCE BULUNDUĞU MAHALDE İNCELENEBİLİR.
1.İhale Tarihi : 19/09/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 07/10/2019 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
İhale Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Kadıköy Mah. Bağdat Cad. No:59 İç Kapı No:Z 01 (Giriş Gülvatan Sok. İçerisindendir.) MERKEZ / KOCAELİ

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 65.000,00 10 Adet %8 10 Adet Büyükbaş erkek ve dişi Hayvan 1 yaştan küçük Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 6.500,00-TL)
2 9.000,00 2 Adet %8 2 Adet Büyükbaş Dişi hayvan 1 yaştan küçük Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 4.500,00-TL)
3 5.850,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 1 yaştan küçük Jersey Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 5.850-TL)
4 48.000,00 6 Adet %8 6 Adet Büyükbaş dişi havyan 1-2 yaş aralığı Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.000,00-TL)
5 5.700,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi havyan 1-2 yaş arası Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 5.700,00-TL)
6 8.500,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi havyan 1-2 yaş arası Limouzin Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.500,00-TL)
7 153.000,00 17 Adet %8 17 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 9.000,00-TL)
8 40.000,00 5 Adet %8 5 Adet Büyükbaş dişi havyan 2-4 yaş arası Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.000,00-TL)
9 66.000,00 8 Adet %8 8 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Limouzin Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 8.250,00-TL)
10 10.000,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Jersey Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.000,00-TL)
11 42.000,00 4 Adet %8 4 Adet Büyükbaş dişi hayvan 2-4 yaş arası Şarole Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.500,00-TL)
12 21.000,00 2 Adet %8 2 Adet Büyükbaş dişi hayvan 4 yaş ve üstü Simental Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.500,00-TL)
13 9.000,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 4 yaş ve üzeri Holstein Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 9.000,00-TL)
14 10.500,00 1 Adet %8 1 Adet Büyükbaş dişi hayvan 4 yaş ve üzeri Jersey Irkı ve Melezi büyükbaş (tanesi 10.500,00-TL)

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.