Yazdır

Örnek No: 25*

T.C. GÖKSUN İCRA DAİRESİ 2018/162 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
TÜM HAYVANLARIN İHALE YERİ :KARAAHMETLİ MAH. NO:78 GÖKSUN / KAHRAMANMARAŞ
1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.-
2.İhale Tarihi :
20/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

12.500,00

2 Adet

%18

1 Adet Alarga isimli 07.05.2011 doğum tarihli kısrak ve yanında 26.03.2018 doğumlu Faırson baba, Alarga anneden olma isimsiz dişi tay. (Alarga isimli kısrak ve isimsiz tay) Alarga isimli kısrağın 304/31271 soy kütüklü pedigrisine göre 18.01.2016 tarihinde damızlığa ayrılmıştır

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2

15.000,00

2 Adet

%18

1 Adet Paki Puki isimli 21.02.2008 doğumlu, soy kütüğü kayıt no 194/20344 olan taylı kısrak. 05.04.2018 doğumlu tarihli Fairson baba, Paki Puki anneden olma erkek tay. (Paki Puki isimli kısrak ve isimsiz tayı) Paki Puki isimli kısrak Pedigrisine göre damızlığa ayrılmıştır.

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:50 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:50 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3

12.500,00

2 Adet

%18

1 Adet West Of Queen isimli 15.07.2006 doğumlu soy kütüğü 173/18199 olan kısrak (Taylı kısrak) 06.02.1018 doğumlu isimsiz dışı tay (Fairson baba ve West Of Queen anneden olma isimsiz tay) West Of Queen isimli kısrak Pedigrisine göre damızlığa ayrılmıştır.

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 15:00 - 15:10 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

4

8.000,00

1

%18

1 Adet Bedehala isimli 24.02.2005 doğumlu, soy kütüğü 162/17048 olan gebe kısrak (Fairson isimli aygırdan gebe)

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 15:20 - 15:30 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 15:20 - 15:30 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

5

8.000,00

1

%18

1 Adet Mejage isimli 22.02.2008 doğumlu, soy kütük no:201/21011 olan gebe kısrak (Fairson isimli aygırdan gebe)

(İİK m.114/1, 114/3)
e-imzalıdır

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.