Yazdır
GÖKSUN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Damızlık kısrak ve dişi tay icradan satılıktır (çoklu satış)

GÖKSUN İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01014667
Şehir : Kahramanmaraş / Göksun
Yayınlandığı Gazeteler

KAHRAMANMARAŞ''TA BUGÜN 24.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/162 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
12,500 TL
Birinci Satış Günü
:
05.08.2019 14:00
İkinci Satış Günü
:
20.08.2019 14:00
Satış Yeri
:
KARAAHMETLİ MAH. NO:78 GÖKSUN / KAHRAMANMARAŞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Örnek No: 25*

T.C. GÖKSUN İCRA DAİRESİ 2018/162 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
TÜM HAYVANLARIN İHALE YERİ :KARAAHMETLİ MAH. NO:78 GÖKSUN / KAHRAMANMARAŞ
1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.-
2.İhale Tarihi :
20/08/2019 günü, saat 14:00 - 14:10 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

12.500,00

2 Adet

%18

1 Adet Alarga isimli 07.05.2011 doğum tarihli kısrak ve yanında 26.03.2018 doğumlu Faırson baba, Alarga anneden olma isimsiz dişi tay. (Alarga isimli kısrak ve isimsiz tay) Alarga isimli kısrağın 304/31271 soy kütüklü pedigrisine göre 18.01.2016 tarihinde damızlığa ayrılmıştır

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

2

15.000,00

2 Adet

%18

1 Adet Paki Puki isimli 21.02.2008 doğumlu, soy kütüğü kayıt no 194/20344 olan taylı kısrak. 05.04.2018 doğumlu tarihli Fairson baba, Paki Puki anneden olma erkek tay. (Paki Puki isimli kısrak ve isimsiz tayı) Paki Puki isimli kısrak Pedigrisine göre damızlığa ayrılmıştır.

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:50 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 14:40 - 14:50 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3

12.500,00

2 Adet

%18

1 Adet West Of Queen isimli 15.07.2006 doğumlu soy kütüğü 173/18199 olan kısrak (Taylı kısrak) 06.02.1018 doğumlu isimsiz dışı tay (Fairson baba ve West Of Queen anneden olma isimsiz tay) West Of Queen isimli kısrak Pedigrisine göre damızlığa ayrılmıştır.

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 15:00 - 15:10 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 15:00 - 15:10 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

4

8.000,00

1

%18

1 Adet Bedehala isimli 24.02.2005 doğumlu, soy kütüğü 162/17048 olan gebe kısrak (Fairson isimli aygırdan gebe)

1.İhale Tarihi : 05/08/2019 günü, saat 15:20 - 15:30 aras -
2.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 15:20 - 15:30 arası.

No

Takdir Edilen Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

5

8.000,00

1

%18

1 Adet Mejage isimli 22.02.2008 doğumlu, soy kütük no:201/21011 olan gebe kısrak (Fairson isimli aygırdan gebe)

(İİK m.114/1, 114/3)
e-imzalıdır

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.