Yazdır

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
70 BAŞ SAFKAN ARAP TAYI
KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDE SATIŞ İLANI

  1. İşletmemiz yetiştirmesi;

2017 – 2018 doğumlu 40 baş erkek ve 30 baş dişi tay olmak üzere toplam 70 baş Safkan Arap tayı tek tek açık arttırma usulü ile satılacaktır.

  1. İhale, 23.07.2019 Salı günü saat 13.00’de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü atçılık tesislerinde Alım-Satım ve İhale Komisyonumuz huzurunda yapılacaktır.

  1. Tay başına geçici teminat 5.000,00 TL’dir.

  1. İhaleye ilişkin şartname, TİGEM-Karanfil Sok. No:62 Bakanlıklar/ANKARA, Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmelerimizde görülebilir.

  1. İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a)- Tebligat için adres beyanı ve T.C Kimlik numaralı nüfus cüzdanı ibraz etmesi,
b)- Bu işe ait geçici teminat vermiş olması,
c)- Müşterinin Tüzel kişi olması halinde gerekli yekti belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d)-Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlardan başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik edilmiş olması. Yabancı müşteriler getirecekleri belgeleri Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilecektir.

  1. TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İLAN OLUNUR.