Yazdır

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MAHSUL BUĞDAY VE SELEKTÖR ALTI BUĞDAY

SATIŞI İLANIDIR

  1. İşletmemizin 2019 yılı İstihsali 130.780 Kg Mahsul Buğday (Golia) , 408.800 Kg Mahsul Buğday (Basribey-95) , 320.200 Kg Mahsul Buğday Ceyhan-99 Karışık), 600.000 Kg Selektör Altı Buğday (Golia), 85.000 Kg Selektör Altı Buğday (Basribey-95 ), 53.000Kg selektör Altı Buğday (Ceyhan-99 Karışık) ve 30.000 Kg Selektör Altı Buğday (Gökkan) 8 parti halinde artırma usulü ile İşletmemizde satışa sunulacaktır.
  2. İhale 12.11.2019 günü saat 14.00’te İşletmemizde yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya verilen fiyatlar uygun görülmez ise ikinci ihale 19.11.2019 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
  3. Tahmin edilen bedel ve teminata ilişkin esaslar:

Parti No.

CİNSİ ÇEŞİDİ

Miktar

(Kg)

Muhammen Birim

Fiyat (TL/Kg)

Muhammen Tutar(TL)

Geçici Teminat % 5

1

Mahsul Buğday Golia

130.780

1,40

183.092,00

9.154,60

2

Mahsül Buğday Basribey-95

208.800

1,40

292.320,00

14.616,00

3

Mahsül Buğday Basribey-95

200.000

1,40

280.000,00

14.000,00

4

Mahsül Buğday Ceyhan-99 Karışık

320.200

1.40

448.280,00

22.414,00

5

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

6

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

7

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

8

Sellektör Altı Buğday

192.000

1,00

192.000,00

9.600,00

MAHSÜL BUĞDAY TOPLAM:

859.780

1,40

1.203.692,00

60.184,60

SELEKTÖRALTI BUĞDAY TOPLAM

768.000

1,00

768.000,00

38.400,00

GENEL TOPLAM

1.971.692,00

98.584,60

  1. Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %5’i olup, kati teminat da ihale sonucunda oluşan tutarın %10’u kadar olacaktır.
  2. İhale ile ilgili şartname işletmemizden ücretsiz olarak alınabilecektir.
  3. İhale ile ilgili geçici teminatlar işletmemiz veznesine yatırılabileceği gibi, Vakıf Bank Ceyhan Şubesindeki TR76 0001 5001 5800 7300 8782 71nolu hesaba da yatırılabilecektir.
  4. İhale konusu mahsulün teslim yeri İşletme Harman yeridir. Resmi İşlemler İşletme İdari Binasında yürütülecektir.
  5. Bu İhale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ