Yazdır

Örnek No: 25*

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. İCRA DAİRESİ

2015/15118 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 21/02/2020
1.İhale Tarihi : 08/04/2020 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
2.İhale Tarihi : 24/04/2020 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
İhale Yeri : Mecidiye mahallesi demokrasi Caddesi No:277 Sultanbeyli/İstanbul -

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 19.500,00 1 %18 1 Adet . Tezsan marka SN 50 C Torna Tezgahı 1986 yılı yapımı
2 6.250,00 1 %18 1 Adet . Evren marka kalıpçı Freze Tezgahı
3 7.000,00 1 %18 1 Adet . Pullmax Marka TYP P6 Tipi Sac Kesme Makinesi
4 152.500,00 1 %18 1 Adet . ERMAKSAN Marka Power Bend Pro 3100*135 tipi CNC Abkant 2013 yılı yapımı
5 92.000,00 1 %18 1 Adet . ERMAKSAN Marka HGS 3100*6 Tipi Giyotin Makinesi 2013 yılı yapımı

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.