Yazdır

T.C.
ANKARA
26. İCRA DAİRESİ
2019/8314 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 16/10/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 06/11/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : 1309 Cad. no:7/B Aşağıöveçler/Çankaya/ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 60.000,00 1 Adet %18 1 Adet . Konica minoltan marka bizhup press 1052 model A4EV021040749 S.nolu siyah beyaz dijital baskı makinası ve kağıt ünitesi AOGDWY2109432 s.nolu kağıt bankası, A660WY1001357 s.nolu placmatic sd-350, T102J00208 s.nolu katlama ünitesi, L105M00140 s.nolu kesme ünitesi, L103M00143 s.nolu aksesuarlar dahil.
2 40.000,00 1 %18 1 Adet . Konica minoltan marka, bizhup press 1052 model. A4EV021040166 s.nolu siyah beyaz dijital baskı makinası, ve harmanlama ünitesi A4F3WY2013579 s.nolu kaeıt bankası, A0GDWY2105920 s.nolu aksesuarlar dahil