Yazdır
ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Endüstriyel makine ve ekipmanları icradan satılıktır (çoklu satış)

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00888303
Şehir : Ankara / Sincan
Yayınlandığı Gazeteler

BAŞKENT 03.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/20123 ESAS
Muhammen Bedeli
:
95,000 TL
Birinci Satış Günü
:
05.12.2018 14:00
İkinci Satış Günü
:
21.11.2018 14:00
Satış Yeri
:
GÜVEN YED-İ EMİN DEPOSU - Pınarbaşı Mah.Ahi Mesut Blv.No:278/A SİNCAN/ANKARA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2018/20123 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 05/12/2018 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 21/12/2018 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : GÜVEN YED-İ EMİN DEPOSU - Pınarbaşı Mah.Ahi Mesut Blv.No:278/A
SİNCAN/ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 2.000,00 1 %18 1 Adet Kademeli Redüktör Marka: Anka Konkasör/12/1 tahvil oranı/mil çapı 42 mm/ Motor Gücü:15-18 kw
2 3.000,00 1 %18 1 Adet Vibrasyon Motoru WamGroup(oli) marka/50hz/380-415 V/7,10 Kw Model:8000/1
3 2.000,00 1 %18 1 Adet Vibrasyon Motoru Kemp M Marka/50hz/220-380 V/IP 65 Model:EVM13500/10
4 1.500,00 1 %18 1 Adet Muhtelif Sanayi Boru ve Profil .
5 95.000,00 1 %18 1 Adet Tersiyer Kırıcı Makinası Demonete Halde (volan, rotor var)
6 45.000,00 1 %18 1 Adet Muhtelif Metal Malzeme (takım .
7 1.500,00 1 Adet %18 1 Adet elektrik motoru Gamak marka /11kw/ IP55 model: AGM2E 160 M 4 Renk: Gri
8 35.000,00 5 %18 5 Adet Su Soğutmalı Gaz altı Kaynak MAkinası Buğra Marka/ 3x 380V / IP21/25,4 Kva Model: MIG 550 SW /Renk: Kırmızı

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.