Yazdır
AYDIN İCRA DAİRESİ

Endüstriyel makine ve ekipmanlar icradan satılıktır (toplu satış)

AYDIN İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01144904
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 06.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/85 TLMT
Muhammen Bedeli
:
266,500 TL
Birinci Satış Günü
:
25.03.2020 15:00
İkinci Satış Günü
:
15.04.2020 15:00
Satış Yeri
:
Ata Mahallesi Astis Koop. 771 Sokak NO:101/12 Efeler/AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 114. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınırların satışı:
Artırma hazırlık tedbirleri:
"Madde 114 -Satış açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci artırmanın yapılacağı yer, gün ve saat daha önceden ilan edilir.
İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. (Ek cümle: 17.07.2003 - 4949 S.K/Madde 27)(**) İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır.
(Ek fıkra: 18.02.1965 - 538 S.Kanun/Madde 57) Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. (Ek cümle: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 24)(Yürürlük: 05.01.2013) Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır."

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.

AYDIN

İCRA DAİRESİ

2019/85 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşıt/menkul satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin menkulün tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/02/2020

1.İhale Tarihi : 25/03/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 15/04/2020 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.

İhale Yeri : Ata Mahallesi Astis Koop. 771 Sokak NO:101/12 Efeler/AYDIN

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 266.500,00 12 %18 12 Adet Makina
1-)1 Adet TREKS MARKA 2137 MODEL CNC İŞLEME MAKİNASI SERİ NO:402995450 130.000TL
2-) 1 Adet SETKOM MARKA KOMPRESÖR MAKİNASI 12.500TL
3-)1 ADET KABAN MARKA OTOMATİK ÇİFT KAFA SERİ NO AC 1040- 35.000 TL
4-)1 ADET CNC FRESE KÖŞE TEMİZLEME SERİ NO:C03050-0712 - 30.000 TL
5-)1 ADET ARTIKON MARKA OTOMATİK DİKEY VİDALAMA MAKİNASI 7.000 TL
6-)1 ADET MURAT MARKA ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNASI 10.000 TL
7-)1 ADET KABAN MARKA SU TAHLİYE MAKİNASI 7.000 TL
8-)2 ADET MIZRAK MARKA ÇİZERLİ YATAY DAİRE 15.000 TL(2 ADET FİYATI)
9-)1 ADET KABAN MARKA CİRA KESİM MAKŞNASI 5.000 TL
10-)1 ADET MSK MOTOR TEK KAFA KESİM 5.000 TL
11-)1 ADET AHŞAP KAPI KİLİT YERİ AÇMA MAKİNASI 5.000 TL
12-)1 ADET ÜNALSAN TOZ EMME MAKİNASI 5000 TL