Yazdır
MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Marmaris/Çamlı Köyü'nde apart icradan satılıktır (Çoklu satış)

MARMARİS 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00962300
Şehir : Muğla / Marmaris
Semt-Mahalle : ÇAMLI MAH. / MARMARİS
Kat Sayısı : 2
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 15.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/266 Talimat
Muhammen Bedeli
:
700,000 TL
Birinci Satış Günü
:
30.04.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
30.05.2019 10:30
Satış Yeri
:
Kemeraltı Mah 114. Sk No : 2 Marmaris (Marmaris Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Üstü)

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
MARMARİS
2. İCRA DAİRESİ
2018/266 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla ili Marmaris ilçesi Çamlı Köyü Köylük mevkinde kain tapunun 0 ada 1444 parselinde kayıtlı 490,13 m2 arsa. Taşınmaz üzerinde, bir adet 2 katlı betonarme bina olduğu görülmüştür.Parsel içinde bir adet 2 katlı ev ve terası önünde açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Borçlu taşınmaz içindeki ev betonarme yapı vasfında, konut kullanımda zemin katında salon, açık mutfak ile kapalı kullanım alanı 55m2 ve merdivenle çıkılan üst katında 3 yatak odası, banyo bulunmaktadır Bahçe peyzajı yapılı ve bakımlı durumdadır. Binayı çevreleyen bir terası bulunmakta olup, kapalı net kullanım alanı 130m2 dir. Bina çevresinde yeralan teras, havuz ve bahçe-peyzaj ile birlikte değerlendirilmiştir. Taşınmaz, Çamlı Köyü içinde turistik kullanıma uygun bir yapıda yapılı, olup denize 1,6km mesafededir. Çevresinde yapılaşma olduğu ve genelde turistik kullanıma uygun otel/apart olarak kullanıldığı gözlenmiştir.Tadilat istemeden kullanıma hazır durumdadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın dış cephesi taş kaplama yapılı durumda, iç cephede alçı sıva ve boyalıdır, bina zeminleri doğal taş-mermer kaplama, iç merdiveni ahşap tüm korkuluklar ahşap, bina 3 cephesini kaplayan pergolesi ahşap yapılı durumdadır. Zemin katında açık mutfak olan mutfak, mdf lam mutfak, granit-çimstone tezgah, dolap tezgah arası seramik kaplıdır. İç kapıları ahşap olup, tüm banyo zemin ve duvarları doğal taş-mermer kaplama yapılı, gömme klozet, Hilton lavabo faal durumdadır. Üst katta yeralan yatak odalarının bazı duvarları duvar kağıdı yapılı, zeminler mermer-doğal taş kaplama yapılıdır. Banyoda gömme klozet, Hilton lavabo, duşakabin mevcut ve faaldir. Tüm doğramalar ahşap yapılı durumdadır. Yapı giriş cephesinde yeralan binaya ait havuzu yaklaşık 20m2 alanlı olup, içi seramik kaplı ve faal durumdadır. Lüks bir yapı olarak inşaa edilmiş durumda ve bakımlı haldedir.Elektrik ve su mevcut olup Belediye hizmetlerinden yararlanır durumdadır.
Adresi : Çamlı Köyü Köylük mevki Marmaris/Muğla
Yüzölçümü : 490,13 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu :Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/09/2018 tarih 41823250-641.03.03-E16915 sayılı yazısına göre “27/10/2014 onay tarihli Çamlı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında,‘K1’ İşaretli Konut Alanı” kullanımında kalmakta ve “TAKS:0,12 KaKS:024 Ayrık Nizam-2 Kat Hmax=6,50m ve minimum ifraz şartı 700m2 yapılaşma koşullarındadır.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-3402 sayılı kanunun 22. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(21/02/2017 tarih 1649 Yevmiye ile) 2-Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı bulunmaktadır, (22/12/2017 tarih 11165 yevmiye)
1. Satış Günü : 30/04/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri: Kemeraltı Mah 114. Sk No : 2 Marmaris (Marmaris Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Üstü)

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli Marmaris ilçesi Çamlı Köyü Köylük mevkinde kain tapunun 0 ada 1446 parselinde kayıtlı 485,91 m2 arsa. Taşınmaz, üzerinde, bir adet 2 katlı betonarme bina olduğu görülmüştür. Parsel içinde bir adet 2 katlı ev ve terası önünde açık yüzme havuzu bulunmaktadır. Borçlu taşınmaz içindeki ev betonarme yapı vasfında, konut kullanımda zemin katında salon, açık mutfak ile kapalı kullanım alanı 55m2 ve merdivenle çıkılan üst katında 3 yatak odası, banyo bulunmaktadır Bahçe peyzajı yapılı ve bakımlı durumdadır. Binayı çevreleyen bir terası bulunmakta olup, kapalı net kullanım alanı 130m2 dir. Bina çevresinde yeralan teras, havuz ve bahçe-peyzaj ile birlikte değerlendirilmiştir. Taşınmaz, Çamlı Köyü içinde turistik kullanıma uygun bir yapıda yapılı, olup denize 1,6km mesafededir. Çevresinde yapılaşma olduğu ve genelde turistik kullanıma uygun otel/apart olarak kullanıldığı gözlenmiştir.Tadilat istemeden kullanıma hazır durumdadır. Kıymet takdirine konu taşınmazın dış cephesi taş kaplama yapılı durumda, iç cephede alçı sıva ve boyalıdır, bina zeminleri doğal taş-mermer kaplama, iç merdiveni ahşap tüm korkuluklar ahşap, bina 3 cephesini kaplayan pergolesi ahşap yapılı durumdadır. Zemin katında açık mutfak olan mutfak, mdf lam mutfak, granit-çimstone tezgah, dolap tezgah arası seramik kaplıdır. İç kapıları ahşap olup, tüm banyo zemin ve duvarları doğal taş-mermer kaplama yapılı, gömme klozet, Hilton lavabo faal durumdadır. Üst katta yeralan yatak odalarının bazı duvarları duvar kağıdı yapılı, zeminler mermer-doğal taş kaplama yapılıdır. Banyoda gömme klozet, Hilton lavabo, duşakabin mevcut ve faaldir. Tüm doğramalar ahşap yapılı durumdadır. Yapı giriş cephesinde yeralan binaya ait havuzu yaklaşık 20m2 alanlı olup, içi seramik kaplı ve faal durumdadır. Lüks bir yapı olarak inşaa edilmiş durumda ve bakımlı haldedir. Elektrik ve su mevcut olup Belediye hizmetlerinden yararlanır durumdadır.
Adresi :Çamlı Köyü Köylük mevki Marmaris / Muğla
Yüzölçümü : 485,91 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/09/2018 tarih 41823250-641.03.03-E16915 sayılı yazısına göre “27/10/2014 onay tarihli Çamlı Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planında,‘K1’ İşaretli Konut Alanı” kullanımında kalmakta ve “TAKS:0,12 KaKS:024 Ayrık Nizam-2 Kat Hmax=6,50m ve minimum ifraz şartı 700m2 yapılaşma koşullarındadır.
Kıymeti : 700.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1-3402 sayılı kanunun 22. Maddesi 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir.(21/02/2017 tarih1649 Yevmiye ile) 2-Muğla Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım alanı bulunmaktadır, (22/12/2017 tarih 11165 yevmiye)
1. Satış Günü : 30/04/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 30/05/2019 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri: Kemeraltı Mah 114. Sk No: 2 Marmaris (Marmaris Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Üstü)

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/266 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/03/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.