Yazdır

FETHİYE 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcradan satılık otel

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00521309
Şehir : Muğla / Fethiye
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 04.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2011/526 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
15500000 TL
İlk İhale Tarihi
:
17.02.2017 11:50
İkinci İhale Tarihi
:
17.03.2017 11:50
İhale Yeri
:
FETHİYE ADLİYESİ EK BİNASI FETHİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE / MUĞLA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
FETHİYE
1. İCRA DAİRESİ
2011/526 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli, Fethiye İlçesi, Günlükbaşı mahallesi, Çayır mevkiinde kain 1294 Ada, 4 Parsel sayılı BİR ADET DÖRT KATLI OTEL BİNASI VE ARSASI VASIFLI TAŞINMAZIN TAMAMI TAŞINMAZ FETHİYE İLÇESİ, ÇALIŞ BÖLGESİNDE BULUNAN ORİENT OTELDİR, PARSEL ÜZERİNDE 4 KATLI OTEL BULUNMAKTADIR VE BU BİNA YAKLAŞIK 22 YILLIK BETONARME BİNADIR, 9.019 METREKARE ARAZİ ÜZERİNE KURULU OTELİN BİNASI 2.250,00 METREKARE TABANA OTURMAKTADIR, BODRUM KATINDA ÇAMAŞIRHANE, VE DEPO OLARAK KULLANILAN ODALAR BULUNMAKTADIR, ZEMİN KATINDA RESEPSİYON, LOBİ, LOBİ BAR VE YÖNETİM OFİSLERİ BULUNMAKTADIR, 1. KATINDA YATAK ODALARI, RESTORAN VE MUTFAK, 2 KATINDA YATAK ODALARI VE YAKLAŞIK 150 KİŞİLİK TOPLANTI SALONU, 3 KATINDA YATAK ODALARI, ÇATIDA İSE YAKLAŞIK 40 METREKARELİK HAVUZ, BAR VE MUTFAK YER ALMAKTADIR. OTELDE 131 STANDART, 4 AİLE, 15 DELUX OLMAK ÜZERE TOPLAM 150 ODA BULUNMAKTADIR, ODALARDA 2 ADET YATAK, 1 ADET KOLTUK, 1 ADET TELEVİZYON, 1 ADET MİNİ BAR VE WC BANYO, 2 ADET ASANSÖR BULUNMAKTADIR, 400 METREKARE YÜZME HAVUZU VE YANINDA 30METREKARE ÇOCUK HAVUZU BULUNMAKTADIR, OTELDE QUAPARK MEVCUT OLUP 170 METREKARE QUAPARK HAVUZU BULUNMAKTADIR, FAKAT HAVUZUN 15 METREKARELİK KISMI PARSEL DIŞINDA KALMAKTADIR, HAVUZUN ÖN KISMINDA 300 METREKARELİK HAVUZ BAR BULUNMAKTADIR, İMAR DURUMUNA GÖRE TTA (TURİZM TESİS ALANI) OLMAKLA BERABER EMSAL İNŞAAT ALANI %60'DIR, PARSEL ÜZERİNDE 300 METREKARE YEŞİL ALAN, BU ALAN VE PARSEL İÇERİSİNDE EKONOMİK DEĞERE SAHİP 6 ADET PALMİYE, ÇAM, KAUÇUK AĞACI, SÖĞÜT, CEVİZ, İNCİR GİBİ BİTKİSEL ÖRTÜ BULUNMAKTADIR,
Yüzölçümü : 9.019,00 METREKARE
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : TTA (TURİZM TESİS ALANI)
Kıymeti : 15.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 17/02/2017 günü 11:50 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 17/03/2017 günü 11:50 - 12:00 arası
Satış Yeri : FETHİYE ADLİYESİ EK BİNASI FETHİYE 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ FETHİYE / MUĞLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/526 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/12/2016


Sertaç MÜŞTERİ
İcra Müdür Yardımcısı
102064