Yazdır
DATÇA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Datça/İskele Mahallesi'nde otel icradan satılıktır

DATÇA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01008613
Şehir : Muğla / Datça
Semt-Mahalle : İSKELE MAH. / DATÇA
Kat Sayısı : 4
Yayınlandığı Gazeteler

SÖZCÜ 02.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/27 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,340,000 TL
Birinci Satış Günü
:
10.07.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
20.08.2019 10:30
Satış Yeri
:
Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi-İskele Mah. 90. Sok. Kat:1 No:1 Datça/Muğla

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Taşınmazların satışı:

Artırma ilanı, artırma hazırlıkları ve ilgililere ihtar:

Madde 126 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 29)

Satış, açık artırma ile yapılır. Birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat önceden ilan edilir.
İlan, birinci ihale tarihinden en az bir ay önce yapılır. İlan edilen metnin esasa müessir olmayan maddi hatalar nedeniyle tekrarlanması gerektiğinde, ihale tarihi değiştirilmeksizin hata ilanen düzeltilir. Ancak bu düzeltme ilanının tarihi ile ihale tarihi arasında yedi günden az zaman kalmış ise daha önce ilan edilen günden yedi iş günü sonrası için tespit edilecek günde satış yapılacağı düzeltme ilanında belirtilir. Bu düzeltme ilanı ilgililere ayrıca tebliğ edilmez.
Yapılacak ilana, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, tahmin edilen kıymeti, bulunduğu yer; birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saat; artırmaya iştirak edeceklerin haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri gerektiği; diğer bilgilerin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği hususları yazılır. Ayrıca, ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile onbeş gün içinde icra dairesine bildirmeleri gerektiği yazılır; aksi halde, hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları da ilave edilir. Bu ihtar irtifak hakkı sahiplerine de yapılır.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, haczedilen malın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur.
Satışa çıkarılan taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıdaki fıkrada yazılı oranda ise artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları taşınmazın satış ilanı hakkında da uygulanır:
(İlanın şekli, artırmanın tarzı, yer ve günü ve gazete ile yapılıp yapılmıyacağı icra memurluğunca alakadarların menfaatlerine en muvafık geleni nazarı dikkate alınarak tayin olunur. İlanın yurt düzeyinde yayımlanan bir gazete ile yapılmasına karar verilmesi halinde bu ilan satış talebi tarihinde tirajı ellibinin (50.000) üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biriyle yapılır).
(Gazete ile yapılacak ilanlara satış şartnamesi eklentileriyle geçirilmeyip, satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları, muhammen kıymeti, bulunduğu yer ve ikinci artırmanın gün ve saati, satış şartnamesinin vesair bilginin nereden ve ne suretle öğrenilebileceği, talep halinde ve ilanda gösterilen masrafı verilmek şartiyle şartnamenin bir örneğinin gönderilebileceği hususları yazılmakla iktifa olunur. İcra dairesince yapılması zaruri ilanlar dışında, taraflar şartnamenin tamamını, masrafı kendilerine ait olmak üzere, diledikleri vasıtalarla ilan edebilirler. Ancak hususi mahiyetteki bu ilan resmi muameleye tesir etmez. Satış ilanı elektronik ortamda da yapılır).

Ayrıca tebliğler:
Madde 127 - (Değişik madde: 02.07.2012 - 6352 S.K/Madde 30) YÜRÜRLÜK
İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
DATÇA İCRA DAİRESİ

2019/27 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, imar durumu ve önemli özellikleri :
Muğla ili, Datça İlçesi, İskele Mah. Atatürk Meydanı Mevkii, 58 cilt nolu, 5679 sayfa nolu, 595 Ada, 15 Parselde kain, 152,20 m2 arsa paylı , Kargir Dört Katlı Otel ana taşınmaz nitelikli, Zemin+1+2+3 kat, Bağımsız Bölüm No:2, 26/32 arsa paylı, bağımsız bölüm niteliği otel olan taşınmaz (tapuda kayıtlı) satışa konudur.
Datça Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 19/02/2019 tarih ve 55077676-109.02-E-7001311 sayılı yazısı ile taşınmazın imar durumu aşağıdaki gibidir;
İlgi taşınmaz, Özel Çevre Koruma Başkanlığı'nın 15/11/2005 tarih ve 5922 sayılı yazısı ekinde, ilçemiz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Ticari Alan, 3 kat " olarak planlanmıştır. Bahse konu taşınmaz hakkında 20/02/1978 tarihli ilk yapı ruhsatı düzenlenmiş olduğu belirtilmiştir.
Muğla ili, Datça İlçesi, İskele Mahallesi, Tepe mevkii, Atatürk Meydanı mevkii, 595 Ada, 15 Parsel, Kumluk yolu No:4, yapıda 1 adet dört katlı betonarme bina görülmüştür. Bina zemin katında 1 lokanta bir turizm acentası ve ortada yer alan 2 nolu bağımsız bölüm DENİZ OTEL RESEPSİYON VE OTEL GİRİŞ ve üst kattaki 3 otel katı ile otel kullanımındadır. (Taşınmazın adresi; Muğla İli, Datça İlçesi, Tepe Mevki, Atatürk Meydanı Mevkii, 595 ada, 15 Parsel, Kumluk Yolu No:4 Deniz Otel.)
Ana taşınmaz dış cepheden siding kaplı bir bina olup, yapı bakımlı ve tadilat istemez durumdadır. Borçlu taşınmaz, dört katlı binanın zemin katında ortada yeralan 2 nolu bağımsız bölümü ve üst katlarda yeralan birinci, ikinci ve üçüncü katından oluşmaktadır. Zemin katında 2 nolu bağımsız bölüm lobby, resepsiyon çıkış merdiveni, iki adet WC, birinci, ikinci ve üçüncü kartlarında her katında 6 oda ile toplamda 18 otel odasından oluşmaktadır. Zemin kat, resepsiyon, ve giriş katında zeminler mermer, duvarlar sıva ve boyalı, giriş kapısı ahşap kapıdır. Tipik otel katlarında koridor ve odalar laminant parke kaplı olup, duvarlar saten boyalıdır. Her odada banyo/wc ve balkon bulunmaktadır. Banyo içinde klozet, lavabo ve duşakabin mevcuttur. Odalarda klima, TV, telefon, saç kurutma makinası, minibar olduğu görülmüştür. Oda kapıları ahşap, iç kapıları pres kapıdır. Bina tadilat istemez bakımlı durumdadır. Çatısı açık çatı olarak yapılı durumdadır. Tapu dairesinde yapılan incelemede 2 nolu bağımsız bölümün zemin katında mevcutta lobby/resepsiyon olarak kısım ve 3 otel katı olduğu görülmüştür. Keşif anında 1 nolu bağımsız bölüm işyerinin otel lobbysi olan 2 nolu bağımsız bölümü ayıran duvarın da kapı yerine duvarın bir kısmının açık olduğu görülmüştür. Birinci kat, 150 m2, ikinci kat 150 m2, üçüncü kat 150 m2 ve zemin kat 60 m2 kullanım alanı ile toplam 510 m2 kullanım alanına sahip bir yapıdır.Yol, su ve elektrik gibi tüm altyapı hizmetleri mevcut olup, çevresinde, cami, liman polisi gibi kamusal donatı alanları, turistik otel ve restoranlardan oluşan sosyal donatı alanları mevcuttur. İlçenin turistik olarak hareketli olan Kumluk Plajına yakın konumda ve resmi törenlerin yapıldığı Atatürk meydanına cephelidir. Yapı denize yaklaşık 60 m, kaymakamlık merkezine 500 m mesafede, deniz görür durumdadır. Tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.Ayrıca tapu kaydı, bilirkişi raporu ilgili ve isteyenlerin incelemesine açık bulundurulmuştur.
Kıymeti : 2.340.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Beyanlar/Şerhler: -33 Ve 35 Nolu Parsellere Tecavüzü Vardır. -07/05/2010-1198 Yevmiye nolu A Harfi ile Gösterilen 24,36 m2 lik Kısımda 595 Ada 16 Parsele Tecavüzlüdür.

-Datça Belediyesi Lehine Geçici İnşat Ruhsatı 28/10/1972 Yev:152 -Yönetim Planı:29/11/2011(30/11/2011-3609 Yevmiye nolu)


1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

2. Satış Günü : 20/08/2019 günü 10:30 - 10:40 arası

Satış Yeri : Datça Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi-İskele Mah. 90. Sok. Kat:1 No:1 Datça/Muğla
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/27 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.30/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.