Yazdır

T.C.
ALAPLI
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2016/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Zonguldak İl, Alaplı İlçe, 136 Ada, 18 Parsel, KUYUALTI MEVKİİ Mahalle/Köy, ALİOĞLU Mevkii, Satışa konu olan taşınmaz Çay Köyü Çay Tarla mevkiinde olup 1.710,73 m2' dir. Taşınmazın toprak yapısı killi tınlı, eğimi % 1-3 olup üzerinde 30-35 yıllık 6 adet Ceviz Ağacı bulunmaktadır.Köy yerleşik alanından biraz uzak olup Alaplı-Mollabey ana yoluna çok yakındır.Taşınmazın toprak yapısı,büyüklüğü,bitki örtüsü ,eğimi,ulaşımı,konumu gibi özellikleri göz önüne alındığında taşınmazın 1 m2 'nin değerinin 35 TL/ m2 olacağı görüş ve kanaatindeyiz. Tapu kaydında taşınmaz Tarla vasfındadır yazmaktadır.
Alaplı Gıda Tarım Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce 2018 yılı 1 adet 30-35 yıllık Ceviz ağacının değeri 260,00 TL dır.
Taşınmazın Çıplak Değeri : 1.710,73 m2 x 35 TL/m2 = 59.875,55 TL
Dikililerin Toplam Değeri : 6 Adet x 260 TL/Adet= 1.560,00 TL
Taşınmazın Toplam Değeri : 61.435,55 TL
Mustafa oğlu Ethem CİVANın Taşınmazın Toplam Değerinden (5/16+3/16) 8/16 Hissesine Düşen Değer Ve Taşınmazın Toplam Değerine Oranı: 61.435,55 x 8/16 = 30.717,77 TL - % 50,00
Hasan kızı Şefika YAVUZ un Taşınmazın Toplam Değerinden 3/16 Hissesine Düşen Değer Ve Taşınmazın Toplam Değerine Oranı: 61.435,55 x 3/16 =11.519,17 TL% 18,75
Mustafa oğlu Hüseyin CİVAN ın T Taşınmazın Toplam Değerinden 5/16 Hissesine Düşen Değer Ve Taşınmazın Toplam Değerine Oranı: 61.435,55 x 5/16 =19.198,61 TL% 31,25
Kıymeti : 30.717,77 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Dosyasından görülebilir.
1. Satış Günü : 10/09/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Merkez mahallesi Eski açık pazar yeri eski tansa üstü belediye kültür salonu 2. kat Alaplı/ZONGULDAK
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.