Yazdır

T.C. VAN 2.İCRA DAİRESİ
2017/237 TALİMAT
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :Van ili, Edremit ilçesi, Çayırbaşı Mahallesi, Şamranaltı mevkii, 1 cilt, 40 sayfa, 40 parselde kayıtlı, 12.400,00m² yüzölçümlü, TARLA nitelikli taşınmazın bilirkişi tarafından yapılan inceleme neticesinde; Taşınmaz üzerinde tek katlı betonarme ev olup; mesken vasfındadır.Ev 3+1 odalı, mutfak, banyo ve wc bölümlerinden oluşur, ıslak mahaller fayans ve odalar ise laminant parkedir.Pencereler pvc ve iç kapılar ahşaptır.Ev soba ile ısıtılmaktadır.Taşınmaz Van-Gürpınar karayolunun sol tarafında kalmaktadır.Taşınmazın yakınında yapılar olup, yoğun bir yapılaşma alanında bulunmaktadır.Taşınmaz yapı sınıfı 3.Sınıf A grubudur.Taşınmazın yaşı 6-10 yıl arası olup, yıpranma payı %10' dur.Taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu, taşınmazın bir bölümünün tarla olarak kullanıldığı, tarlada bulunan bitki kalıntılarından buğday ve yonca yetiştiriciliği yapıldığı, taşınmaz üzerinde farklı yaşlarda çeşitli türlerde meyve ağaçlarının bulunduğu ve üzerinde tek katlı bir ev vardır.Taşınmaz ağırlıklı olarak düztaban alana sahip olmakla beraber kısmen %0,5-1 eğimli düze yakın hafif alkalilik özellik gösteren besin elementlerince zengin kumlu-tınlı (nemli) yapıdadır.Taşınmaz sulu tarım arazisidir.Taşınmaz ilçe merkezine yakın, aynı zamanda Van İl merkezine de oldukça yakındar. Taşınmazın bulunduğu Çayırbaşı Mahallesi Bitlis-Hakkari Karayolundan ayrılan köy ulaşım yolu ile ulaşıma açık bir mevkidedir.Ürünler ana pazar durumundaki merkezlere yakın olup; pazar problemi yoktur.Taşınmaz üzerinde 20 yaşında 10 adet kayısı ağacı, 20 yaşında 2 adet ve 10 yaşında 2 adet olmak üzere 4 adet elma ağacı, 20 yaşında 4 adet armut ağacı ve 40 yaşında 1 adet ceviz ağacı bulunmaktadır.İMAR DURUMU :Edremit Belediye Başkanlığının 16.08.2017 tarih ve 1957 sayılı yazılarında Çayırbaşı Mahallesi 40 nolu parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında olduğunu belirtmektedir.
Kıymeti : 227.556,28 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu Kaydında Olduğu Gibidir.
1. Satış Günü : 19/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 24/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASI ZEMİN KAT 2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ ÖNÜ İPEKYOLU/VAN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK.127.MADDE "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.”
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/237 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/09/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.